ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν του Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Ως τώρα έχει υποστηρίξει μία σειρά ενεργειών, που περιλαμβάνουν από έρευνα μέχρι εκπαιδευτικά σεμινάρια.