ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο αγροτικός τομέας της Μεσσηνίας παραμένει σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης στο πέρασμα των χρόνων, με κύρια προϊόντα το ελαιόλαδο, την ελιά, τα σύκα, τη σταφίδα, τα σταφύλια και το κρασί. Σκοπός του Ιδρύματος "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" είναι να υποστηρίξει ευρύτερα την έννοια του μεσσηνιακού προϊόντος συνδέοντάς το με την αειφορία και την ποιότητα. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, υλοποιούνται δράσεις που αξιοποιούν τα δυνατά σημεία της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας.