Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο αγροτικός τομέας της Μεσσηνίας παραμένει σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης στο πέρασμα των χρόνων, με κύρια προϊόντα το ελαιόλαδο, την ελιά, τα σύκα, τη σταφίδα, τα σταφύλια και το κρασί. Σκοπός του Ιδρύματος "Καπετάν Βασίλη" είναι να υποστηρίξει ευρύτερα την έννοια του μεσσηνιακού προϊόντος συνδέοντάς το με την αειφορία και την ποιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα τεθούν στόχοι και δράσεις που θα αξιοποιούν τα δυνατά σημεία της ευρύτερης περιοχής και θα προωθούν τις νέες τάσεις στον αγροτικό τομέα της Μεσσηνίας.