ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία των απολογισμών κάθε έτους, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Απολογισμός Δράσεων 2013
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικός Απολογισμός 2013
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2014
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2014
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2015
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2015
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2016
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2016
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2017
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2017
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2018
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2018
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2019
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2019
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2020
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2020
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2021
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Annual action report 2021
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Απολογισμός Δράσεων 2022
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ