Σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία
‹ ΠΙΣΩ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΙΟΒΕ
2013
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ"
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Summary "PLAN FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN MESSINIA" ENG FILE
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Στη μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζονται οι δράσεις καθώς και οι προϋποθέσεις για την επαύξηση των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα και των συνδεδεμένων με αυτόν δραστηριοτήτων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα έχουν ιδιαιτέρως οξυνθεί.