«Βιβλία σε Ρόδες» (Κινητές Βιβλιοθήκες ΠΥΡΝΑΣ)
‹ ΠΙΣΩ
«ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ» (ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΝΑΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
«ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ» (ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΝΑΣ)
2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα αφορά την αποστολή «σάκων» με βιβλία συγκεκριμένων θεματικών σε σχολεία της Μεσσηνίας. Οι εκπαιδευτικοί με αυτή την αφορμή φροντίζουν για τη δανειστική διαδικασία και εστιάζουν αντίστοιχα στις συγκεκριμένες θεματικές. Μετά από περίπου ένα μήνα οι σάκοι ταξιδεύουν για άλλο σχολείο. Το Ίδρυμα έχει επιχορηγήσει πέντε σάκους με θέμα Δυτική Πελοπόννησος: Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός οι οποίοι συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά έντυπα για τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους (πρωτότυπο υλικό). Μέχρι τώρα έχουν πάει σε δέκα σχολεία. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν προγραμματιστεί 6 επισκέψεις από 50 παιδιά στην Αρχαία Μεσσήνη, 2 στις Βάσσες Φιγαλείας και 2 στην Ολυμπία. Επίσης άλλους 4 σάκους με θέμα Κήποι, περιβόλια και προϊόντα του τόπου μας με αμιγώς αγροτική κατεύθυνση.