Οργάνωση Γη
‹ ΠΙΣΩ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Οργάνωση Γη έχει σκοπό την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης πάνω σε δύο άξονες: αφ’ ενός στη διεξοδική ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή για τις εναλλακτικές επιλογές και τις αποτελεσματικότερες φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές που μπορεί να υιοθετήσει και αφ’ ετέρου στη διοργάνωση δραστηριοτήτων οι οποίες εντάσσονται σε ένα εναλλακτικό μοντέλο δράσεων με ταυτόχρονα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος. 

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ξεκίνησε το 2013 τη συνεργασία με την Οργάνωση Γή υιοθετώντας τον «Κήπο Βιοποικιλότητας» στο Κέντρο της Γής. Από τότε έχει συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου της Γης, ενός πρότυπου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη διατήρηση του κήπου βιοποικιλότητας του.