ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε χρόνο, επιθυμεί περαιτέρω συνεργασίες και κοινές δράσεις με άλλους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα ή να συμπληρώσετε τη φόρμα.