ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(έτος ίδρυσης, νομική μορφή, νομικός εκπρόσωπος, αριθμός προσωπικού, σκοπός, δράσεις, τελευταίος ισολογισμός)
(στόχος, περιοχή υλοποίησης)
Browse