ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ"

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία των ισολογισμών του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ισολογισμός 2012
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2013
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2014
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2015
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2016
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2017
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2018
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2019
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2020
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2021
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ισολογισμός 2022
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ