ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΥΔΑΣ

Ταμίας

ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος

ΡΕΝΑ ΓΚΟΥΜΑ

Μέλος

ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ ΣΜΠΩΚΟΥ

Μέλος

ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος