ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

Η περιοχή της ΝΔ Πελοποννήσου που περιλαμβάνει τις ακτές από το ακρωτήριο Κολυβρί έως το Χοντρό Κάβο, καθώς επίσης και τις βόρειες πλευρές της Σαπιέντζας, είναι μία ζώνη ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, που έχει μάλιστα ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, με κωδικό GR2550007. Οι βυθοί της παρουσιάζουν εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα. Ένα από τα βασικότερα είδη που απαντούν εδώ είναι το μεσογειακό ενδημικό είδος Posidonia oceanica, που εξαπλώνεται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή σε βάθος μέχρι 40 μ., σχηματίζοντας εκτεταμένα και πυκνά λιβάδια. Η σημασία του είδους αυτού έγκειται στο ότι είναι πολύ ευαίσθητο στη ρύπανση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της οικολογικής κατάστασης της περιοχής. Άλλα είδη που συναντάμε: Cymodocea nodosa, Cystoseira, Halophila stipulacea και Caulerpa prolifera. Ο βυθός γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρων από την ύπαρξη πολλών διάσπαρτων αρχαίων ναυαγίων, που κάνουν τη ζώνη αυτή ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για καταδύσεις.