ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΡΙΝΤΟΜΟΥ

Το φαράγγι αυτό, η «Χοίρειος Νάπη», κατά τον Παυσανία (δηλαδή «κοιλάδα των χοίρων» ο περιηγητής προφανώς θα συνάντησε πολλούς στο ταξίδι του εδώ), ξεκινάει από τον Ταΰγετο και καταλήγει στο Μεσσηνιακό κόλπο, στην ακτή της Σάντοβας. Διαθέτει πλούσια χλωρίδα και ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως έντονες χαραδρώσεις, σπηλιές, κατακόρυφες πλαγιές και πετρώματα εντυπωσιακών χρωματισμών. Πεζοπορώντας στο Ρίντομο, εκτός από τις φυσικές ομορφιές ο επισκέπτης θα συναντήσει ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, που ήταν έντονη εδώ, καθώς το φαράγγι αποτελούσε κάποτε πέρασμα που συνέδεε τους κατοίκους της περιοχής με τη Λακωνία: Όμορφα διατηρημένα καλντερίμια και  τοξωτά γεφύρια συνθέτουν ένα όμορφο σκηνικό, ενώ θα δείτε επίσης τα χωράφια που κάποτε καλλιεργούσαν οι κάτοικοι, αλλά και κατάλοιπα από το πέρασμα ασκητών.