Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας
‹ ΠΙΣΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική σχολή και την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, του ΤΕΙ Πελοποννήσου και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων νήσων, σχεδίασαν το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία (ΚΑΕΜ).

Σκοπός του Κέντρου

Ο σκοπός του ΚAEM είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ευκαιρίες χρηματοδότησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιχειρηματικής παιδείας ατόμων που επιζητούν να αναπτύξουν βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσα από την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων για την ισόρροπη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Στόχοι του Κέντρου

Βασικοί στόχοι του Κέντρου είναι η εκμάθηση της “Τέχνης του Επιχειρείν”, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από δράσεις που αφορούν στην:

1. Ανάπτυξη βιωματικών σεμιναρίων σε θεματικές ενότητες του αγροδιατροφικού τομέα
2. Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης και συμβουλευτικών υπηρεσιών
3. Έναρξη επιχειρηματικών δράσεων και παρακολούθησης της εξέλιξής τους
4. Δημιουργία θερμοκητίδας συνεργιών ομοειδών επιχειρηματικών δράσεων
5. Ομαδοποίηση και διασύνδεση για την εξωστρέφεια των παραγωγών και προϊόντων σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς

Για την επίτευξη του σκοπού και στόχων του, το νέο Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και τη βελτίωση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα εφαρμοσθεί ο θεσμός του mentoring, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, δράσεις δικτύωσης, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις κλπ. Το Κέντρο θα απασχολεί εξειδικευμένους επιστήμονες (εκπαιδευτές, προσωπικό συμβουλευτικής) όπως: χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, χημικούς μηχανικούς, γεωπόνους, σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων και παράλληλα θα συνεργάζεται με επιλεγμένους ειδικούς συνεργάτες της βιομηχανίας.

Σεμινάρια

Όλα τα σεμινάρια θα είναι βιωματικά, με ενεργή ενασχόληση των εκπαιδευομένων για μέγιστη αφομοίωση της γνώσης. Η κατανομή Θεωρίας-Πράξης των σεμιναρίων θα είναι 30%-70% αντίστοιχα με διάρκεια από 6 έως 30 ώρες.
Όσον αφορά στις υπηρεσίες συμβουλευτικής, θα καθορίζεται από τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων και την επιχειρηματική ιδέα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Συνήθως η συμβουλευτική περίοδος διαρκεί από 6 μήνες έως 1 χρόνο με άμεση εμπλοκή από τους μέντορες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου σε επίπεδο ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης.

Τα σεμινάρια που επιλέχθηκαν να υλοποιηθούν κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας είναι τα εξής:

• Καλλιέργεια/Αξιοποίηση φαρμακευτικών& Αρωματικών φυτών
• Επεξεργασία-Τυποποίηση Ελιάς & Ελαιολάδου
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Έναρξη Διαχείρισης Αγροτικής Επιχείρησης
• Τυποποίηση, επεξεργασία & συντήρηση τροφίμων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΑΕΜ μπορείτε να βρείτε στο website www.kaem.gr