Αγροτουρισμός στο πλαίσιο της πολλαπλής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές
‹ ΠΙΣΩ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Master thesis in cooperation with the University of Rennes, France.

Julie Lauterbach
2012
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ
Περίληψη Έρευνας "ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ"
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Μεσσηνία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Είναι μία γεωργική καθώς και τουριστική περιοχή, κάτι που ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Στο πλαίσιο της πολλαπλής δραστηριότητας των αγροτικών νοικοκυριών, ο αγροτουρισμός φαίνεται να είναι μία εναλλακτική λύση και ένας σημαντικός λόγος για να παραμείνει ο πληθυσμός στον αγροτικό χώρο.