Διημερίδα «Προσεγγίζοντας ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό μέλλον.  Κοινωνία - Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες»
‹ ΠΙΣΩ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα με τίτλο «Προσεγγίζοντας ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό Μέλλον. Κοινωνία – Περιβάλλον- Νέες Τεχνολογίες»
 
Η βιωσιμότητα του κλάδου της αγροδιατροφής στο μέλλον, όπως ακόμα οι ευκαιρίες και οι σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον εν λόγω κλάδο, σε συνδυασμό με την κοινωνία, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (ΚΑΕΜ), στο Ξενοδοχείο Horizon Blu, στην Καλαμάτα, στις 12 και 13 Μαΐου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν προτάσεις, απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας. Σημαντική ήταν η αναφορά της εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Αθανασοπούλου, για το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως βασικός μοχλός εκκίνησης ενός νέου αγροδιατροφικού μοντέλου ανάπτυξης. 
Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου Ξενοφώντας Κάππας, η Διευθύντρια του Innovation & Impact Hub της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής Ευδοκία Κρυσταλλίδου και ο Κοσµήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ∆ηµήτρης Πετρόπουλος, αναφέρθηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση της Μεσσηνίας σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, ενώ αναλύθηκε και η προοπτική ανάπτυξής τους τα επόμενη χρόνια. 
Στη συνέχεια, στο πάνελ με θεματική την ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, Συνιδρυτής της πλατφόρµας "KalaΘos" Νίκος Τσότσολας, η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Green Projects Α.Ε. Ελένη Κουτσουράκη, η Κέλλυ Δημητρούλια από το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας, η υπεύθυνη επικοινωνιών του οικογενειακού ελαιοτριβείου "Κύκλωπας Α.Ε."  Βάλια Κελίδου, και ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπύρος Φουντάς, αναφέρθηκαν στην ευφυή γεωργία, παρουσιάζοντας παραδείγματα από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στα οφέλη από την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών δείχνοντας τα επόμενα βήματα για την ενσωμάτωσή τους στην αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας. 
Η πρώτη ημέρα εργασιών ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Καθηγητή, Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αναστάσιου ∆άρρα, του Γεωπόνου και ∆ιευθυντή Πωλήσεων της ΕΒΥΠ Γιώργου Παυλίδη και της Operations Manager στο Mindspace Αγλαΐας Ορφανίδου. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάστηκαν οι συνέργειες της επιστήμης και της επιχειρηµατικότητας στην καλλιεργητική πράξη, μέσα από προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσσηνία. 
Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας ξεκίνησαν με το πολύ σημαντικό θέμα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις που έχει στην φυτική παραγωγή. Ο Γεωπόνος, Υπεύθυνος Έρευνας Innovation & Impact Hub της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής Ηλίας Κάλφας, η Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop & Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος Αποστολίνα Τσαλταµπάση και ο αγρότης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ Γιώργος Κόκκινος, αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ήδη επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό κλάδο. Επίσης, συζητήθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων στον συγκεκριμένο τομέα.
Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση τριών σημαντικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στη Μεσσηνία. Ο Επικεφαλής της Aegean Rebreath Γιώργος Σαρελάκος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα υποθαλάσσιου και παράκτιου καθαρισμού, ο Γενικός ∆ιευθυντής και Συνιδρυτής της «Εναλείας» Λευτέρης Αραπάκης, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αλιέων για αλιευτικό τουρισμό στη Μεσσηνία. Στη συνέχεια ο Συντονιστής Προγραµµάτος για τα Βιώσιµα Αγρο-διατροφικά Συστήµατα για το MedINA Ρήγας Ζαφειρίου, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της έξυπνης πιστοποίησης για τη διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών τοπίων και τέλος ο Ερευνητής / Εκπαιδευτής Εναλλακτικού Τουρισµού Ιnnovation & Impact Hub, της Aµερικάνικης Γεωργικής Σχολής Νίκος Κυριακίδης, ανέπτυξε το πρόγραµµα εκπαίδευσης βιώσιµου εναλλακτικού τουρισµού. 
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με δύο εργαστήρια, το ένα αφορούσε στον εναλλακτικό τουρισμό στη Μεσσηνία και το δεύτερο στην ευφυή γεωργία από καθηγητές και συνεργάτες της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις δύο αυτές θεματικές παρουσιάζοντας πετυχημένα παραδείγματα από όλη την Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εισηγήσεις της διημερίδας καθώς και της δράσης του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο γραφείο ΚΑΕΜ, στην Καλαμάτα 2721025700.