Σύντομη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων στην οικονομική κρίση
‹ ΠΙΣΩ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Master thesis in cooperation with the University of Rennes, France.

Victor-Emmanuel LE CUNFF- GUILLARD
2012
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι αγροτικές κοινότητες Πύλου και Τριφυλίας βρίσκονται στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, στην περιοχή της Πελοποννήσου, στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πόλεις και εγκαθίστανται σε μικρότερες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία νέα τάση όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας σε αυτές τις περιοχές. Αυτοί οι νέοι αγρότες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης για τη γεωργία και τη σχέση μεταξύ υπαίθρου και πόλης.