Υποστήριξη Υποτροφιών Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
‹ ΠΙΣΩ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ


Το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στα πλαίσια ευρύτερης συνεργασίας, κάλυψε τις υποτροφίες δύο νέων παιδιών για το σχολικό έτος 2015-2016 από την Μεσσηνία ώστε να φοιτήσουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Επίσης υποστήριξε την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες γεωργικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Perrotis College.