Γενετική Μελέτη και Διατροφική ανάλυση της Παραδοσιακά Καλλιεργούμενης Ντομάτας - Ποικιλία «XΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ»
‹ ΠΙΣΩ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ «XΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ «XΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ»
2016
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η τομάτα είναι το λαχανοκομικό φυτό με το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Μεταφέρθηκε στη Μεσσηνία από διάφορες πηγές και εγκαταστάθηκε με επιτυχία σε αρκετές περιοχές. Από τις ποικιλίες που παραδοσιακά καλλιεργούνται (Χοντροκατσαρή, Κατσαρή, Ροζέ, Καναδέζα) ξεχωρίζει η Χοντροκατσαρή, η οποία αποτελεί μέρος της γευστικής μνήμης του πληθυσμού της Μεσσηνίας. Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η διατροφική αξία της συγκεκριμένης ποικιλίας. Η ανάδειξη της διατροφικής αξίας, αυτής της παραδοσιακά καλλιεργούμενης ποικιλίας της Μεσσηνίας, θα συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εκμετάλλευσης για καλλιέργειά. Η εκτίμηση της διατροφικής αξίας θα βασιστεί στον προσδιορισμό των βιοενεργών συστατικών της ποικιλίας και του προσδιορισμού της αντιοξειδωτικής ικανότητάς της. Τα παραπάνω θα συσχετιστούν με το στάδιο ωρίμανσης και τις καλλιεργητικές τεχνικές ώστε να προσδιοριστούν οι συνθήκες που βελτιστοποιούν τα διατροφικά χαρακτηριστικά της. Τέλος τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ΄΄χονδροκατσαρή΄΄ θα συγκριθούν με αυτά άλλων ποικιλιών ντοματών.

Στόχος της παρούσας επιστημονικής μελέτης είναι η γενετική καταγραφή και ο προσδιορισμός της γενετικής απόστασης της Xοντροκατσαρής από άλλες καλλιεργούμενες ποικιλίες, οι οποίες απαντώνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. H γενετική καταγραφή της ποικιλίας αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για την καταγραφή και κατοχύρωση της συγκεκριμένης ποικιλίας μέσω του Εθνικού καταλόγου καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Η συγκεκριμένη μελέτη υλοποιείται από το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2016.