Η Χαρτογράφηση των Γευσιγνωστικών Χαρακτηριστικών της Κορωνέικης Ποικιλίας στη Μεσσηνία
‹ ΠΙΣΩ
Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
2016
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ
Η χαρτογράφηση των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών της Κορωνέικης ποικιλίας στη Μεσσηνία
ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Η χαρτογράφηση των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών της Κορωνέικης ποικιλίας στη Μεσσηνία 2015 -­‐ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι κλιματικές συνθήκες, οι καλλιεργητικές πρακτικές, το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, και ο τύπος του ελαιοτριβείου είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας ελαιόλαδου. Στη Μεσσηνία όπου καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά η κορωνέικη ποικιλία υπάρχουν τρεις κλιματικές ζώνες και η συγκομιδή του καρπού γίνεται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Στη συγκεκριμένη έρευνα θα δημιουργηθεί ένας γευσιγνωστικός χάρτης της Μεσσηνίας. Ο χάρτης θα μπορεί να ανανεώνεται με την ενσωμάτωση των αναλύσεων του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου, του ΤΕΙ Πελποννήσου, σε ετήσια βάση. Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν οι παραγωγοί ώστε να σχεδιάσουν την καλλιεργητική τους πρακτική, με βάση τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου που επιθυμούν να παράξουν.

Σκοπός της μελέτης είναι να αναγνωρισθούν τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά της κορωνέικης ποικιλίας στις τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Μεσσηνίας και να συσχετισθούν με το στάδιο ωρίμανσης του καρπού και τον τύπο του ελαιοτριβείου. Επίσης, θα χαρτογραφηθούν και αποτυπωθούν όλα τα στοιχεία σε έναν δυναμικό ψηφιακό χάρτη, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους ανθρώπους του ελαιόλαδου.

Το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" υποστηρίζει την εν λόγω δράση που υλοποιεί το Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου, του ΤΕΙ Πελποννήσου. Ο συγκεκριμένος χάρτης και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του 2016.