Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης
‹ ΠΙΣΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σε κοινωνικό επίπεδο, η κρίση εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την καθημερινότητα πολλών ελληνικών οικογενειών, εφόσον τίθεται εν αμφιβόλω τόσο η δυνατότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους σε οικονομικό επίπεδο, όσο και η ικανότητά τους να διαχειριστούν τις εντάσεις που προκαλούνται στο εσωτερικό τους σε επίπεδο σχέσεων και ψυχολογικής/συναισθηματικής ισορροπίας. 

Κατά συνέπεια, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που περιλαμβάνει πλέον και οικογένειες μικρο-μεσαίου εισοδήματος, έχει εγκλωβιστεί στο φαύλο κύκλο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σε αυτές τις συνθήκες, οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται είτε από ιδιωτικούς κοινωφελείς Οργανισμούς/Φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος και έχουν ως στόχο είτε μόνο την περιορισμένη οικονομική ανακούφιση σε όρους υλικών παροχών (πχ. προγράμματα επισιτισμού, επιδότησης ενοικίου κτλ.), είτε μόνο την παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αποδεικνύονται στην πράξη αναποτελεσματικές 

Αυτό, γιατί ενώ δεν απαντούν στο κεντρικό θέμα της εργασιακής αποκατάστασης ταυτόχρονα ενέχουν τον κίνδυνο να καθηλώσουν τις οικογένειες σε συμπεριφορές «προνοιακού πελάτη» εφόσον τις αποδυναμώνουν από το κίνητρο της αυτενέργειας. 

Με βάση τα παραπάνω, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου υποστηρίζει την πρωτοβουλία των παιδικών χωριών SOS για τη λειτουργία ενός Κέντρου Συμβουλευτικής-Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Οικογενειακής Υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-98660

Email: [email protected]