Οι Φίλοι του Παιδιού
‹ ΠΙΣΩ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ


Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ιδρύθηκε το 1987 στην Αττική. Βασικός σκοπός του Σωματείου αποτελεί η φροντίδα του παιδιού άπορων (μονογονεϊκών ή μη) οικογενειών με κοινωνικο-οικονομικά ή ενδοοικογενειακά προβλήματα μέχρι την ενηλικίωσή τους. Καλύπτονται απαραίτητες ανάγκες τους με δωρεάν μηνιαίες παροχές, όπως φαρμακευτικό υλικό, ιατρικές εξετάσεις, τρόφιμα, λογαριασμοί, ενοίκια, δίδακτρα, ψυχαγωγία, κ.ο.κ..

Το 2007 το Σωματείο υλοποίησε ένα μεγάλο του στόχο, τη λειτουργία ενός Παιδικού Σταθμού, στο κέντρο της Αθήνας, για τα παδιά των απόρων οικογενειών που προστατεύει.

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου υποστήριξε σταθερά  το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  στη εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θέρμανσης στο χώρο του Παιδικού Σταθμού.