Υποτροφίες “Παναγιώτης Φωτέας”
‹ ΠΙΣΩ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ”
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ”
2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

 

 

Το 2008, με πρωτοβουλία και ενέργειες του ίδιου του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, θεσπίστηκε η υποτροφία "Εις μνήμην Παναγιώτη Φωτέα", υπό την αιγίδα της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Ασφαλώς, επρόκειτο για έκφραση εκτίμησης του έργου και της προσφοράς του αείμνηστου πρώτου αιρετού Νομάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη Φωτέα, με τον οποίο συνδεόταν με ειλικρινή φιλία. Οι δύο άνδρες, από το δικό του μετερίζι ο καθένας, είχαν ένα επιπλέον κοινό στοιχείο: αγάπη και έγνοια για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Η υποτροφία:

  • Υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρεά του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και της οικογένειάς του.
  • Δίδεται κάθε χρόνο, μαζί με το βραβείο πολιτικοοικονομικού δοκιμίου.
  • Δικοιαούχος της υποτροφίας ειναι νεοεισαχθείς (-σα) φοιτητής (-τρια) σε τμήμα Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Σχολής ΑΕΙ, Ελληνικού ΑΕΙ. Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις: α) Καταγωγή ενός τουλάχιστον γονέα από τη Μεσσήνη. β) Απολυτήριο Λυκείου Ν.Μεσσήνης, γ) Οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ, αναπροσαρμοσμένο κατά 4ετία, σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού. δ) Επί περισσοτέρων του ενός υποψηφίων προτιμάται ο έχων υψηλότερο βαθμό εισαγωγής, με συνεκτίμηση οικογενειακόυ εισοδήματος και βαθμολογία εισαγωγής, κατά την κρίση της Επιτροπής.
  • Ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ ετησίων, αναπροσαρμοσμένο κατά 4ετία, σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Καλύπτει το τετραετές πρόγραμμα σπουδών, υπό τον όρο ότι ο υπότροφος ολοκληρώνει επιτυχώςτις εξετάσεις εκάστου εξαμήνου. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της υποτροφίας για το επόμενο έτος.
Για την κρίση των αιτήσεων και την παρακολούθηση των υποτρόφων έχει συγκροτηθέι η κάτωθι Επιτροπή:

 • Ο Νομάρχης Μεσσηνίας κ.Δημήτριος Δράκος ή ο διάδοχος θέσμός.
 • Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ή άλλος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου.
 • Ο Δωρητής Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αναπληρούμενος από την κ. Αναστασία Μηλίτση-    Νίκα, Προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Μεσσηνίας.
 • Ο κ. Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής "Βραβείου Παναγιώτη      Φωτέα" για βιβλίο κοινωνικοπολιτικού  στοχασμού και
 • Ο κ. Σωτήρης Φωτέας, Νομικός .