Μητρόπολη Μεσσηνίας – Ταμείο Αρωγής Απόρων Φοιτητών
‹ ΠΙΣΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο των υποτροφιών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Απόρων Φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου επιχορήγησε 4 υποτροφίες σπουδαστών. 

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου πιστό στα ιδανικά και τις αξίες της ιδρύσεώς του, συνεχίζει την υποστήριξη φοιτητών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σπουδών τους.