Νοσοκομείο Αίγινας
‹ ΠΙΣΩ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στηρίζει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες του νοσοκομείου Αίγινας για την βελτίωση του εξοπλισμού του και την παροχή των υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα το Ίδρυμα έχει προχωρήσει σε μια σειρά δωρεών που περιλαμβάνουν από την αγορά ιατρικών μηχανημάτων όπως της Μέτρησης Οστικής Μάζας και Μαστογράφου ως την αγορά και προσφορά φαρμάκων.
Περισσότερες πληροφορίες: 22970 / 24489