ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

01 /03 /2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» – ΜΙΚΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 6Ο ΚΥΚΛΟ

10 κοινωφελή ιδρύματα συμπράττουν για την ενίσχυση μικρών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

10 κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και ανακοινώνουν δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 6ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους.

Για τον νέο κύκλο του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και έχειχρηματοδοτήσει 119 δράσεις με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το Hellenic Initiative Canada και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Τον νέο κύκλο του προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του 6ου κύκλου του προγράμματος θα ενισχυθούν έως 39 δράσεις με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εκάστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες  θεματικές ενότητες, που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του προγράμματος:

               I.         Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων Με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

              II.         Υποστήριξη Ατόμων Της Τρίτης Ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

            III.         Πρόληψη Και Προαγωγή  Υγείας Ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού Και Πολιτιστικού Έργου - ΚΙΚΠΕ)

            IV.         Παιδί Και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

             V.         Καταπολέμηση Της Φτώχειας Και Της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada)

            VI.          Προστασία Tου Περιβάλλοντος:

                            i.         Προστασία Της Χλωρίδας Και Της Πανίδας Στο Αστικό Και Περιαστικό Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

                          ii.         Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Λίμνες, Ποτάμια Και Υγροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)

                         iii.         Προστασία Δασικών Και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

           VII.         Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

 

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες, γενικές προϋποθέσεις (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα):

1.     Να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα στην Ελλάδα (ιδρύματα, σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 Ν. 4430/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.     Να έχουν ετήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα απ’ όλες τις πηγές (φορολογητέα - αφορολόγητα) έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2022, όπως τούτο θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο λογιστικό έγγραφο (π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, ισοζύγιο). Εξαίρεση στο παραπάνω, αποτελούν φορείς κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας όπως για παράδειγμα γηροκομεία, κέντρα ημέρας ηλικιωμένων κ.ά. Για αυτού του είδους τους φορείς, δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το ύψος των εσόδων.

3.     Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη σύστασή τους και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα κατά τον χρόνο ανακοίνωσης της δημόσιας πρόσκλησης (δηλαδή για τον έκτο (6ο) κύκλο να έχουν ιδρυθεί έως και την 27η Φεβρουαρίου 2022).

4.     Να μην ανήκουν στο Δημόσιο ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,  να μην αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται από τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις και εν γένει να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ή την εποπτεία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή συνδικαλιστικό – επαγγελματικό χαρακτήρα.

 

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέσω του Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2023.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου, στις 10:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη. 
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει εργαστήριο συγγραφής αιτήσεων, για το οποίο απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή εδώ.

Το εργαστήριο θα επαναληφθεί διαδικτυακά και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, επιλέγοντας την ημερομηνία που αντιστοιχεί στη γεωγραφική σας περιοχή, εδώ.

Στην ενότητα downloads στο δεξί μέρος της σελίδας θα βρείτε την υπεύθυνη δήλωση, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Mπορείτε να βρείτε την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος, εδώ.