Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
‹ ΠΙΣΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ


Τον Οκτώβριο 2013, το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με δωρεά προς το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάλυψε μέρος των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών της Ά Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.Ιδρύθηκε στις 3 Μαΐου 1837.